PROJEKT ŠTUDIJA IZVEDLJIVOSTI (»Naložbo sofinancirata RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«)


MASSIVE M - ATLAS

PROJEKT ŠTUDIJA IZVEDLJIVOSTI

Podjetje C-ASTRAL d.o.o. je prejemnik sredstev na razpisu Dopolnjevanje SME instrumenta – faza 1, s ciljem izvedbe projekta študije izvedljivosti za razvitje novega brezpilotnega letala, primarno uporabljenega v kmetijstvu. Senzorika modularne arhitekture v brezpilotnem letalu bo namreč omogočala pridobitev natančnega dostopa do podatkov iz želenih površin (kmetijski kompleksi, gozdovi…). Brezpilotno letalo bo preletelo proučevano območje in preko vgrajene arhitekture analiziralo želene parametre. S tem bo omogočeno precizno kmetovanje, saj se bodo korekcijski ukrepi na kmetijskih površinah uporabljali samo na področjih, ki bodo identificirana kot pomanjkljiva, ne pa na celotnih površinah.


Z novo rešitvijo se bo:
- omogočilo hitrejši, varnejši in natančnejši način pridobivanja kmetijskih prostorskih podatkov,
- povečalo ekonomičnost pridelovanja kmetijskih pridelkov,
- zmanjšalo izpuste plinov v okolje,
- zmanjšalo uporabo pesticidov predvsem na večjih kmetijskih kompleksih, ki jih je zaradi velikih razsežnosti težko nadzorovati,
- bistveno omililo neracionalno porabo umetnih gnojil in škropiv v kmetijstvu,
- prispevalo k izboljšanju hranilnosti in trajnostni pridelavi hrane.

Rezultat študije je pokazal, da bi bil razvoj takega brezpilotnega letala bila ekonomsko in ekološko zelo upravičena.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija preko Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
http://www.eu-skladi.si/

2024 - Fly with us!

Contact us for inquiry or additional information about our Unmanned Aircraft Systems.

Have a question?

Constact Us