Član skupineTerraDrone

Spodbuda za ponovni zagon poslovanja COVID-19 C-Astral d.o.o.


MGRT   ESSR

Naziv projekta:
Spodbuda za ponovni zagon poslovanja COVID-19 C-Astral d.o.o.

Prijavitelj projekta:
C-ASTRAL, Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil d.o.o.
Mirce 26
5270 Ajdovščina

Obdobje izvajanje projekta:
13.3.2020 – 30.6.2021


Finančna podpora: 
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj – www.eu-skladi.si

Projekt je bil izbran na podlagi Javnega razpisa za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja v obmejnih problemskih območjih - COVID-19, št. operacije OP20.07374/1

Vrednost projekta: 190.304,91 EUR
Višina sofinanciranja: 190.304,91 EUR


Opis in cilji projekta

Cilj izvedbe operacije je namenjen financiranju proizvodnje in je usklajen s cilji operacije, ki so zmanjšanje posledic izpada prihodka, polno delovanje podjetja in posledično ohranjanje delovnih mest.

V podjetju smo se ustrezno prilagodili na novo-nastale razmere, ki so nastale kot posledica epidemije COVID-19. V ta namen smo pripravili načrt za ponovni zagon podjetja, ki vsebuje ukrepe za prilagoditev vseh poslovnih funkcij na novonastale razmere. V sklopu projekta bo ohranjenih 21 delovnih mest oz. več kot 90% vseh delovnih mest v proizvodnji.

Poletite z nami!

Kontaktirajte nas za povpraševanje ali dodatne informacije o naših brezpilotnih letalskih sistemih.

Imate vprašanje?

Constact Us